Bliv forældremedhjælper

Filmklubben har brug for et antal forældremedhjælpere på hold 2. Disse får et gratis medlemskab. Forældremedhjælperopgaven består i at hjælpe til før, under og efter forestillingerne - og sørge for at børnene får en god og tryg biografoplevelse. Ankom i god tid inden filmen og følg de sidste børn ud af salen efter filmen. Er du interesseret så skriv til os på odensefilmklub@gmail.com

Følg os på Facebook

Følg Odense Filmklub på Facebook og deltag i konkurrencer, få filmnyheder og hør om eventuelle ændringer.
Dagsorden for generalforsamling 2020

Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning v. Formand Michael Møller 3) Forelæggelse af regnskab v. Økonomiansvarlig Mikkel Franck 4) Indkomne forslag 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen: Michael, Kim og Lisbeth er på valg. Mette genopstiller ikke; så hende skal vi desværre tage afsked med for denne omgang. 6) Eventuelt